In English In Swedish In Finnish

Affärsidé

Endomines affärsidé är att utveckla guld- och industrimineralförekomster till ekonomiskt lönsamma gruvor med primärt fokus på Pampalogruvan och andra guldfyndigheter utmed den Karelska Guldlinjen.

Mål och vision

Endomines affärskoncept är att utveckla lönsamma guld- och ilmenitfyndigheter främst i Finland samt att bedriva industriell gruvproduktion efter projekteringsfas. Företaget prioriterar initialt verksamhet inom guldproduktion.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Gruvindustrins affärsförutsättningar i Finland

Förutsättningarna för prospektering av malmfyndigheter i Finland är ypperliga. Landet har en väl utvecklad infrastruktur, en stabil politisk omgivning och det är dessutom möjligt att erhålla både undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner för gruvprospektering över större områden. Generellt exploateras i Finland idag: guld, platina, grundmetaller, diamanter, uran samt industrimineraler.

gallery
videogallery
Pressmeddelanden