In English In Swedish In Finnish

En beskrivning av guldförekomsterna

Endomines Oy bedriver verksamhet vid Karelska Guldlinjen i östra Finland.

Karelska Guldlinjen med mineraliseringar är av arkeisk ålder, det vill säga de har bildats för mer än 2 500 miljoner år sedan. Guld i mineraliseringar uppträder där oftast som individuella korn eller tillsammans med sulfider, oxider eller tellurider i kvartsådror, breccior eller skjuvzoner, ofta i närheten av något yngre granitoider. Mineraliseringarna har bildats genom att guld lakats ut från omgivande bergarter och återavsatts vid stora förändringar i tryck och temperatur i gynnsamma strukturella eller geologiska fällor.

Mineralreserver och Mineraltillgångar


Tabell: Endomines uppskattade mineralreserver och mineraltillgångar

Mineralreserver - (status Nov 30 2017)

FörekomstTonGuldhalt g/tOzkgKlassificeringUpprättat av 
Pampalo 223 513 2,8 20 111 626 Bevisad Endomines (1)
Pampalo East 32 000 1,3 1 358 42 Sannolik Endomines updatering (JK-Kaivossuunnittelu Oy design 2015) (2)
Summa  255 513 2,6 21 470 668      
               
               
Indikerade och antagna mineraltillgångar nedan är i tillägg till mineralreserverna
               

Mineraltillgångar – (status Nov 30 2017)

FörekomstTonGuldhalt g/tOzkgKlassificeringUpprättat av 
Pampalo Deep 101 503 5,1 16 611 517 Indikerade Endomines (3)
Pampalo Deep 118 125 5,4 20 341 633 Antagna    
Pampalo D-zone 164 110 1,9 9 912 308 Antagna Endomines (3)
Pampalo East 199 000 1,8 11 452 356 Indikerade Endomines (4)
Pampalo East 62 000 1,4 2 791 87 Antagna Endomines (4)
Pampalo NW 29 000 2,5 2 284 71 Indikerade Endomines (5)
Pampalonlammit 103 000 1,8 5 961 185 Antagna Endomines (5)
Summa Pampalo 776 738 2,8 69 352 2 157      
Hosko 35 000 4,1 4 557 142 Kända  Geoconsulting Parkkinen (6)
Hosko 675 000 1,2 25 761 801 Indikerade Geoconsulting Parkkinen (6)
Hosko 240 000 0,8 6 019 187 Antagna Geoconsulting Parkkinen (6)
Rämepuro 136 000 2,3 9 926 309 Antagna Geoconsulting Parkkinen (7)
Muurinsuo 354 000 1,9 22 080 687 Indikerade Endomines (8)
Muurinsuo 231 000 1,4 10 398 323 Antagna Endomines (8)
Kuivisto East 37 000 3,2 3 807 118 Indikerade MAPTEK  
Kuivisto East 145 000 1,0 4 662 145 Antagna MAPTEK  
Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Antagna GSF, historisk  
Korvilansuo 256 000 2,0 16 461 512 Antagna Outotec (Finland) Oy (9)
Grand total 3 160 738 1,9 196 009 6 097      
               
Alla mineralreserver och mineraltillgångar ovan rapporteras i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila). Alla siffror är individuellt avrundade.
               
(1) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10-20 g/t guld; gråbergsinblandning 10-30%; malmförlust: stoping 5%; ortdrivning ej separat modellerad
(2) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t guld; gråbergsinblandning 15%; malmförlust 10%  
(3) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10-20 g/t guld
(4) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t guld
(5) Cut-off 0,5 g/t; top cut 10 g/t guld
(6) Cut off 0,5 g/t; top cut 11g/t (låghaltig domän) or 50 g/t guld (höghaltig domän)
(7) Cut-off 0,5 g/t, top cut 40 g/t guld
(8) Cut-off 0,5 g/t, top cut 10 g/t guld
(9) Cut-off 0,5 g/t guld; ingen top cut
Troy ounce = 31.1035g

Kalvinit’s Ilmenite Deposits

Kalvinit’s ilmenite deposits are located in Kälviä area in central Ostrobothnia. The Company owns five deposits: Koivu, Kaire, Perä, Riutta and Lyly. These are described in the section ”Kälviä”.


Kalvinit’s deposits in Kälviä. Source: Geological Survey of Finland.


Mineral Resources – Ilmenite

Ilmenite
deposit
Cut-off
(%)
Tonnage
(Mt)
TiO2
(%)
Magnetite
(%)
TiO2
(kt)
Magnetite
(kt)
Classifi-
cation
Reporting
method
Note
 
Koivu 4 32,16 7,8 5,0 2494 1617 Indicated JORC 1)
Koivu 4 29,99 6,7 4,5 1998 1358 Inferred JORC 1)
 
Kaire 4 6,44 10,0 9,8 645 630 Indicated JORC 1)
Kaire 4 0,1 7,3 7,3 8 8 Inferred JORC 1)
 
Perä 6 2,9 9,3 N/A 270 N/A Inferred JORC 2)
Perä 8 2,5 9,6 N/A 240 N/A Inferred JORC 2)
 
Riutta 6 0,8 8,9 N/A 71 N/A Inferred JORC 2)
 
Lyly N/A 1,7 15,5 12,4 N/A N/A Inferred Historical 3)