In English In Swedish In Finnish
Endomines

Guldproduktion enligt hållbara principer
Redo för tillväxt!

Endomines affärskoncept är att utveckla lönsamma guld- och ilmenitfyndigheter främst i Finland samt att bedriva industriell gruvproduktion efter projekteringsfas.

Läs vidare
Aktuella aktiekurser

Nyemission 2018


Finansiell kalender


  • Kvartalsrapporter under 2018 offentliggörs enligt följande:
  • Bokslutskommuniké 2017 | 28 februari
  • Årsredovisning | 29 mars
  • Årsstämma 2018 | 19 april
  • Kvartalsrapport Januari-Mars 2018 | 17 maj
  • Halvårsrapport Januari-Juni 2018 | 16 augusti
  • Kvartalsrapport Juli-September 2018 | 14 november