In English In Swedish In Finnish

ir front

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som sedan gruvstarten 2011 producerat sammanlagt 3,6 ton guld längs Karelska Guldlinjen i Finland – motsvarande 700 kilo guld om året. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen i östra Finland, längs vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Aktien handlas på NASDAQ Stockholm (ENDO) med sidonotering på NASDAQ Helsinki (ENDOM).




Finansiell kalender 2018

  • Bokslutskommuniké 2017 | 28 februari

  • Årsredovisning | 29 mars

  • Årsstämma 2018 | 19 april

  • Kvartalsrapport Januari-Mars 2018 | 17 maj

  • Halvårsrapport Januari-Juni 2018 | 16 augusti

  • Kvartalsrapport Juli-September 2018 | 14 november


Kontakt Investor Relations:

Saila Miettinen Lähde, CEO

Telefon
+358 40 548 3695

E-post
saila.miettinen-lahde@endomines.com