In English In Swedish In Finnish
  • Bokslutskommuniké 2017 | 28 februari

  • Årsredovisning | 29 mars

  • Årsstämma 2018 | 19 april

  • Kvartalsrapport Januari-Mars 2018 | 17 maj

  • Halvårsrapport Januari-Juni 2018 | 16 augusti

  • Kvartalsrapport Juli-September 2018 | 14 november