In English In Swedish In Finnish

Liikeidea

Endominesin liikeideana on kehittää ja hyödyntää kannattavia kulta- ja ilmeniittiesiintymiä Suomessa.

Tavoitteet ja visio

Endominesin liiketoimintakonseptina on kehittää kannattavia kulta- ja ilmeniittiesiintymiä lähinnä Suomessa, ja malmitutkimusvaiheen jälkeen aloittaa varsinainen teollinen kaivostoiminta. Yhtiö keskittyy aluksi kullan tuotantoon.

Endominesin visiona on osallistua pohjoismaisen kaivannaisteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuvaan rakennemuutokseen ja vakiintumiseen. Yhtiö voi tällöin osallistua kiinnostavien mineraaliesiintymien ja yritysten hankintaan, mikäli sellaisia ​​mahdollisuuksia ilmenee.

Kaivostoiminnan liiketoimintaympäristö

Edellytykset malmiesiintymien tutkimiselle ja kehittämiselle ovat Suomessa hyvät. Infrastruktuuri on hyvin kehittynyt, poliittinen toimintaympäristö on vakaa, ja on mahdollista saada kaivoslupia laajoille alueille. Suomessa etsitään nykyään kultaa, platinaa, perusmetalleja, timantteja, uraania ja teollisuusmineraaleja.

kuvagalleria
videogalleria
Lehdistötiedotteet