In English In Swedish In Finnish

TGB- kalliokairat, joissa 5½" käänteishuuhtelutekniikka (RC, Reverse Circulation) Hoskossa

Suomen Geologian tutkimuskeskuksen testilaitos Outokummussa; Koivusta saadun ilmeniitin koerikastus

Endomines suorittaa kullan ja teollisuusmineraalien etsintää Suomessa suomalaisten ​​tytäryhtiöidensä Endomines Oy:n ja Kalvinit Oy:n toimesta. Yhtiö etsii kultaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa . Toiminta Karjalan kultalinjalla on ollut laajaa käsittäen kahden eri esiintymän koekaivaukset.

Toteutettavuustutkimuksen tulokset ja myöhempi malminetsintä vahvistavat yhtiön kultavarantojen olemassaolon Pampalossa ja pitkin Karjalan kultalinjaa. Malmimäärä riittää kaivostoimintaan noin 8 vuoden ajan, kun tuotannon kapasiteetti on 180 000 t /a.


Todistettu            Toteennäytetty (malmivarat) 
Todennäköinen         Todennäköinen (malmivarat)
Mitattu        Mitattu       (mineraalivarannot)  
Osoitettu        Osoitettu    (mineraalivarannot)
Päätelty          Päätelty      (mineraalivarannot)


Endomines ilmoittaa mineraalivaransa Australian JORC-koodin tai Canadian National Instrument (NI) 43-101 –koodin mukaan. Ruotsin ja Suomen kaivosteollisuuden organisaatiot SveMin ja FinnMin tukevat näitä standardeja.  
Yhtiö on myös päättänyt näyttää mineraalivarannot selkeästi käyttämällä päteviä, riippumattomia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka tekevät mineraali- ja malmiarviot Kanadan ja Australian osakemarkkinoilla voimassaolevan standardin mukaan. Yhtiö on valinnut tämän tiukan strategian
lisätäkseen mineraalivarantojen ja malmivarojen raportoitujen tulosten  luotettavuutta. Nämä ovat yhtiön tulevaisuuden suunnitelmien kulmakivet. Tämä myös mahdollistaa kansainväliset vertailut vastaavien yritysten kanssa.

Mineraalivaranto on epäorgaanisen tai fossiilisen orgaanisen materiaalin keskittymä maankuoren sisällä tai pinnalla sellaisessa muodossa, laadussa ja määrässä, että sillä on kohtuulliset mahdollisuudet tulla taloudellisesti talteenotetuksi. Mineraalivarannot luokitellaan kohoaviin geologisiin luokkiin: päätellyt, osoitetut ja mitatut mineraalivarannot. Päätelty mineraalivaranto on luokiteltu alemmas kuin osoitettu ja mitattu mineraalivaranto.

Mineraalivarantojen sijainti, määrä, sisältö, geologiset ominaisuudet ja jatkuvuus tunnistetaan, arvioidaan ja/tai tulkitaan erityisten geologisten, geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusten pohjalta. Termi "mineraalivaranto" sisältää taloudellista merkitystä omaavat mineralisaatiot ja luonnon materiaalit, jotka on tunnistettu ja arvioitu malmitutkimuksen ja näytteenoton avulla. Mineraalivarantojen mahdolliseen luokitteluun malmivaroiksi vaikuttavat tekniset, taloudelliset, oikeudelliset, ympäristöön, sosioekonomiset ja yhteiskunnalliset tekijät.

Mitä mineraalivarannon määrittelyyn tulee, ”kohtuulliset mahdollisuudet tulla taloudellisesti talteenotetuksi" pitää sisällään sen, että pätevän henkilön näkemys sekä tekniset ja taloudelliset tekijät vaikuttavat käsitykseen taloudellisen talteenoton mahdollisuudesta. Mineraalivaranto on realistinen inventaario mineralisaation mahdollisuudesta tulla taloudellisesti hyödynnetyksi uskottavien ja perusteltujen teknisten, oikeudellisten ja taloudellisten olosuhteiden vallitessa. Nämä ehdot on kerrottava sekä julkisissa että teknisissä raporteissa.

Anomalioita moreenissa.
kuvagalleria
videogalleria
Lehdistötiedotteet