In English In Swedish In Finnish

Offentliggjorda enligt MAR, svensk lag, börsens regelverk och bolagsstyrningskodens krav.