In English In Swedish In Finnish

Kvartalsrapporter

 På Svenska 2014-10-28 DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2014
 På Svenska 2014-08-14 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2014
 På Svenska 2014-05-12 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2014
 På Svenska 2014-02-10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2013
 På Svenska 2013-11-01 Delårsrapport för januari-september 2013
 På Svenska 2013-08-14 Delårsrapport för januari–juni 2013
 På Svenska 2013-04-23 Delårsrapport januari-mars 2013
 På Svenska 2013-02-22 Bokslutskommunike januari - december 2012
 På Svenska 2012-11-12 Delårsrapport för januari – september 2012
 På Svenska 2012-08-14 Delårsrapport jan - juni 2012 Full rapport
 På Svenska 2012-05-23 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012
 På Svenska 2012-02-22 Bokslutskommunike januari - december 2011
 På Svenska 2011-11-14 Delårsrapport januari - september 2011
 På Svenska 2011-08-15 Delårsrapport januari - juni 2011
 På Svenska 2011-05-23 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2011
 På Svenska 2011-02-18 Bokslutskommunike 2010
 På Svenska 2010-11-01 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2010
 På Svenska 2010-08-16 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2010
 På Svenska 2010-05-12 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010
 På Svenska 2010-02-23 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2009
 På Svenska 2009-11-05 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2009
 På Svenska 2009-08-17 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2009
 På Svenska 2009-05-11 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009
 På Svenska 2009-02-09 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2008
 På Svenska 2008-11-17 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2008
 På Svenska 2008-08-22 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2008
 På Svenska 2008-04-28 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2008
 På Svenska 2008-02-28 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2007
 På Svenska 2007-11-15 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2007
 På Svenska 2007-08-22 Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2007
 På Svenska 2007-05-16 Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2007

Årsredovisningar & Bolagsstyrningsrapporter

 På Svenska 2014-04-03 Årsredovisning 2013 3.6 MB
 På Svenska 2014-04-03 Bolagsstyrningsrapport 2013   173 KB
 På Svenska 2013-04-02 Årsredovisning 2012 3.8 MB
 På Svenska 2013-04-02 Bolagsstyrningsrapport 2012 835 KB
 På Svenska 2012-04-05 Årsredovisning 2011 3.7 MB
 På Svenska 2011-04-07 Årsredovisning 2010 1.6 MB
 På Svenska 2010-04-01 Årsredovisning 2009 3.4 MB
 På Svenska 2009-02-09 Årsredovisning 2008 4.9 MB
 På Svenska 2008-02-28 Årsredovisning 2007 552.4 KB
 På Svenska 2007-02-15 Årsredovisning 2006 234.1 KB

Prospekt

 På Svenska  2015-12-29 Prospekt Endomines AB 2015-12-29 » 1.2 MB
 På Svenska 2014-11 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ENDOMINES AB (PUBL) 2014 » 22 MB
 På Svenska 2013-05-07 Endomines Prospekt Nasdaq OMX Helsinki 1.9 MB
 På Svenska 2012-10-31 Endomines Prospekt oktober 2012 1.7 MB
 På Svenska 2009-11-20 Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ) - November 2009 3.7 MB
 På Svenska 2007-05-16 Prospekt nyemission och listning First North 2007 2.3 MB

 

Page:123Rapportarkiv