In English In Swedish In Finnish

Endomines annonserar vinnarna i Karelian Gold Rush 2015, en global prospekteringstävling

16.02.2016

Endomines presenterar vinnarna i ”Karelian Gold Rush 2015”, en global prospekteringstävling organiserad av Bolaget. Med tävlingen utmanade Endomines gruv- och prospekteringsvärlden till ett innovativt och ett ”out-of-box”-tänkande för att hitta nya idéer till prospekteringsmål och -modeller.

I november 2005 offentliggjorde Bolaget all relevant geologisk data för Karelska Guldlinjen, ett fyra mil långt guldpotentiellt arkeiskt grönstensbälte. Guldlinjen ligger i östra Finland och kontrolleras helt av Bolaget. Databasen var tillgänglig för geovetare och andra från hela världen. Över 30 år av prospekteringsaktiviteter har resulterat i de guldfyndigheter som nu är i produktion och i talrika mineraliseringar längs "Karelska Guldlinjen". Regionen bedöms fortfarande vara underprospekterad.

Totalt laddade drygt 150 deltagare ner datapaketet från Endomines websida. Efter två månaders tävlan hade Bolaget mottagit 15 regionala prospekteringsförslag från individer och projektgrupper.

Merparten av förslagen var av hög kvalitet och alla deltagare har lagt ner mycket arbete i förslagen. En del förslag inkluderar helt ny teknologi och metoder för bearbetning av prospekteringsdata för Karelska Guldlinjen.

En internationell jury bestående av oberoende och erfarna yrkesutövare inom geovetenskap har bedömt alla tävlingsförslag. Juryn består av Paul Evins, PhD. (strukturgeologi) WSP Sverige; Denis Schlatter, PhD. (geokemi) Helvetica Exploration Services Schweiz och Turo Ahokas, MSc., en erfaren oberoende geofysiker. Juryns arbete har koordinerats av Markus Ekberg, MSc. (geologi), VD i Endomines.

Vinnare av första pris är ett lag bestående av geovetare från Ecole Nationale Supérieure de Géologie, (Université de Lorraine), Nancy, i Frankrike. Laget består av MSc-studenterna Caroline Izart och Loïc Salesses och deras vinnande bidrag har titeln ”Multi criterion analysis for orogenic gold deposits, Karelian Gold Line”. Det vinnande laget kommer att erhålla ett pris om 40 000 EUR.

Andra pris om 20 000 EUR går till Dr Grigorios Sakellaris, Malmi Geoconsulting, Finland. Titeln till tävlingsbidraget är “Target modelling and interpretation of aeromagnetic data for gold exploration at the Hattu schist belt”.

På delad tredje plats (med lika många poäng) vardera om 6 000 EUR går till Evgeny Plyushchev, GECON Ltd, Bulgarien (“Potential for gold mineralization and exploration targets in the Karelian Gold Line “) och till ett lag bestående av Dr Oliver Kreuzer (Corporate Geoscience Group, Australia), Dr Alok Porwal (Indian Institute of Technology Bombay, Indien), Dr Amanda Buckingham (Fathom Geophysics Pty Ltd, Australien) and Dr Dan Core (Fathom Geophysics LLC, USA), (“Targeting the next big gold discovery in the Ilomantsi greenstone belt, Finland”).

Hederspriser om 2 000 EUR var går till; (utan inbördes rangordning)

  • Johan Vandaele, projektgeolog vid Skapto Consulting i Belgien
  • Dr. Elisabeth Ronacher and Ms Jenna McKenzie (Ronacher McKenzie Geoscience, Toronto-Sudbury, Kanada)
  • Exploration geology MSc ett arbetslag från Geosciences department (Université de Lorraine), bestående av MSc-studenterna (Anastasia Bethon, Julien Boulliung, Rémi Coltat, Hilaire Somtebda Dakouré, Mickaël Demacon, Violaine Galzin, Fanny Gouazou, Marion Grosjean, Thibault Josselin, Valentin Kremer, Aboubacar Lawal Moussa, Solène Mieral, Renaud Mulot, Sonya Nirina Rakotomanga, Jean‐Marc Rolland, Jonathan Royer, Elizabeth Viry, Pierre Wadier) and teachers (Antonin Richard, Irvine Annesley, Anne-Sylvie André-Mayer) med tekniska kommentarer av Jean-Marc Montel och Alain Cheilletz (ENSG, Université de Lorraine).
  • Mark Howson (oberoende konsult, Mineral Resources Professional Limited, Bristol, Storbritannien)
  • Urpo Kuronen (Geolog från Finland)

Prisceremonin kommer att hållas vid Nordic Mining Day den 8 mars 2016 vid Prospectors and Developers Conference 2016 (PDAC 2016) i Toronto, Kanada.

Endomines VD Markus Ekberg kommenterar resultatet av tävlingen: “Dessa högkvalitativa prospekteringsförslag var faktiskt vad vi förväntade oss när vi beslöt oss för att organisera tävlingen. Helt nya idéer och mål men även högkvalitativ analys och omarbetning av existerande data kommer att vara till stor hjälp när vi i framtiden fortsätter med våra prospekteringsinsatser längs Karelska Guldlinjen. Nästa steg för Endomines är att noggrant analysera och sammanställa alla förslag.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: endomines.com

      
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl. 12.00 svensk tid.

       
Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.