In English In Swedish In Finnish

Dragon Mining säger upp avtal med Endomines

26.05.2016

Endomines har informerats om att Dragon Mining säger upp gällande avtal avseende uppanrikning av flotationskoncentrat från Pampalo vid Dragon Minings lakningsanläggning i Svartliden. Enligt Dragon Mining har verksamheten vid Svartliden erfarit ökade nivåer av koppar i avgående vatten till recipienten. Kopparhalterna är låga men på en nivå som medför att detta vatten måste renas för att Svartlidens miljötillstånd ska kunna innehållas. Kostnaden för denna rening är av Dragon Minings ledning bedömd som avsevärd.

Endomines kommer omedelbart att inleda diskussioner med andra kunder för flotationskoncentratet.

”De förhöjda kopparhalterna i vårt koncentrat kan till del vara kopplade till de nya mineraliseringar som vi har börjat att bryta. Dragon Minings beslut kommer dock extra olägligt då anrikningsverket under den senaste perioden har behandlat malm från områden med relativt sett högre guldhalter. Vi förutsätter dock att Dragon Mining följer alla uppsägningsklausuler i vårt avtal vilket ger oss tillräcklig tid för att avtala om avsättning av vår produkt till en annan kund ” säger Markus Ekberg, VD Endomines;

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2016 kl. 08:45 svensk tid.
   

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.