In English In Swedish In Finnish

Endomines och Boliden är överens om villkoren för ett nytt försäljningsavtal

29.06.2016

Endomines AB har nöjet att meddela att dess helägda dotterbolag Endomines Oy har kommit överens om villkoren för försäljning och leverans av hela sin produktion av guld i flotationskoncentrat från Pampalo guldgruva till Boliden Harjavalta, Finland.

Det slutliga avtalet ska undertecknas inom några veckor. Avtalet ska gälla för ett år framåt. Leveranserna enligt villkoren har redan påbörjats.

Jag är mycket nöjd att vi lyckats med att komma överens om villkoren för ett försäljningsavtal. Avtalet visar en tilltro från kundens sida att Endomines kommer att kunna leverera guldkoncentrat med låga halter föroreningar för vidareförädling vid Harjavalta smältverk. Vi är mycket glada över att kunna se att vårt guldkoncentrat vidarebehandlas i framtiden vid detta flamsmältningsverk som bygger på hållbar utveckling och ansvarstagande, kommenterar Markus Ekberg, VD för Endomines.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2016 kl. 13:30 svensk tid.Om Endomines


Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.