In English In Swedish In Finnish

Markus Ekberg kommer att sluta som VD för Endomines

18.08.2016

Styrelsen för Endomines AB (publ) har idag beslutat att avsluta VD Markus Ekbergs anställning. Styrelsen har fattat beslutet baserat på synen att bolaget behöver en ny VD som kan leda bolaget genom framtida utmaningar.

Arbetet med att hitta en ny VD kommer att inledas omedelbart. Fram till att den nya VD:n har tillträtt sin tjänst kommer Markus Ekberg under sin uppsägningstid att fortsätta som VD för Endomines och dess dotterbolag, dock längst under en period om 12 månader.


KONTAKTPERSONER

Staffan Simberg, styrelseordförande, telefon: +358 500 209 216

Markus Ekberg, VD, telefon +358 40 706 48 50

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 08:45 CET.


Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.