In English In Swedish In Finnish

Påminnelse om sista dag för handel med teckningsoptioner 2014/2016

23.11.2016

Nyttjandeperioden för Endomines AB:s (”Endomines” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner 2014/2016 påbörjas den 28 november 2016 och avslutas den 9 december 2016. Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki är den 7 december 2016.

Optionsinnehavare har rätt att teckna 0,0072 nyemitterade aktier per option till en teckningskurs om 38,00 SEK per aktie. Detta motsvarar en (1) nyemitterad aktie per 139 optioner.

För de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland fastställs teckningskursen omräknad till Euro baserat på Sveriges Riksbanks officiella kurs EUR/SEK tre handelsdagar före teckningsperioden. Teckningskursen har fastställts till 3,88 Euro per aktie.

Instruktioner
Direktregistrerade ägare av teckningsoptioner ombeds fylla i anmälningssedel som kan laddas ned på Endomines hemsida, www.endomines.com. Teckning sker genom samtidig betalning enligt instruktioner på anmälningssedel.


Förvaltarregistrerade ägare i Sverige och Finland ombeds kontakta sin förvaltare för instruktion om teckning och betalning.

För övriga villkor avseende teckningsoptionerna, se emissionsprospekt daterat 6 november 2014 samt omräknade villkor med hänsyn till nyemissionen 2016 och omvänd split genomförd 2016.

Notera att teckningsoptioner måste nyttjas senast den 9 december 2016 eller avyttras senast den 7 december 2016, om de inte ska förfalla. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner 2014/2016, vänligen kontakta:
Erik Penser Bank, Tel: 08- 463 80 00, E-post: emission@penser.se

Kontaktpersoner 
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50

epost: markus.ekberg@endomines.com
Börje Lindén, Ekonomichef för Endomines AB, telefon 0709 728 170
epost: borje.linden@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november kl. 17:35 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).