In English In Swedish In Finnish

Endomines har anställt en ny verkställande direktör i Finland

19.12.2016

Endomines har anställt en ny chef för verksamheterna vid Pampalogruvan och Karelska Guldlinjen i Finland. Fil.mag. (”Mining Engineering”) Seppo Tuovinen tillträder tjänsten den 1 januari 2017. Seppo kommer att fungera som verkställande direktör i Endomines båda finska dotterbolag, Endomines Oy och Kalvinit Oy.

Seppo Tuovinen har en gedigen erfarenhet från prospektering och utveckling av gruvverksamhet i Finland och andra länder. Senast var Seppo anställd vid Ekokem Oy, som ansvarig för affärsområdet Gruvor och nordisk kunder. Dessförinnan drev han en konsultverksamhet i egen regi inom gruvindustrin och hade uppdrag i flera gruvbolag, även tidvis för Endomines och Pampalogruvan.

”Vi är mycket nöjda med att Seppo kommer att börja sin anställning hos Endomines som ny överordnad chef. Vi har känt varandra länge och arbetat tillsammans med Seppo under långa perioder och vi är övertygade att hans gedigna arbetslivsfarenhet i Finland och andra länder tillför värdefull kompetens och kunskaper för vår verksamhet”, säger Markus Ekberg, VD för Endomines AB (publ).

Seppo Tuovinen har en fil.mag. examen i geologi vid Helsingfors Tekniska Universitet i Finland. Han har även en MBA-examen från Henley Management College (2009). Han har 15 års erfarenhet från gruvor och gruvutveckling från bland annat Outokumpu Mining, Talvivaara Mining Oy, Altona Mining Oy och Kinross i Finland, på Irland och i Ryssland.

Seppo Tuovinen kommer att ingå i Endomines koncernledning.

Kontaktpersoner
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50

epost: markus.ekberg@endomines.com

   
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december kl. 09:00 svensk tid.

       
Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).