In English In Swedish In Finnish

Undantag från befarad brist i lånekovenant har erhållits från Nordea Bank

22.12.2016

Nordea Bank har godkänt Endomines begäran om undantag (”waiver”) på en befarad brist i en ebitda-baserad lånekovenant hos det finska dotterbolaget Endomines Oy. Finnvera, som ställt lånegaranti, har lämnat sitt samtycke till denna waiver. Därmed ändras inte villkoren i låneavtalet.

Endomines totala banklån från Nordea uppgår till ca 71 MSEK (7,3 MEUR) varav garanterat av Finnvera ca 35 MSEK (3,6 MEUR). Amorteringar påbörjas 2018. Låneavtalet innehåller ett antal villkor om finansiella lånekovenanter som måste uppfyllas av Endomines Oy och Endomines AB, om undantag inte lämnas av banken och garanten.

Kontaktpersoner
Markus Ekberg, VD, +358 40 706 48 50, markus.ekberg(at)endomines.com
Börje Lindén, Ekonomichef, +46 8 611 66 45, borje.linden@endomines.com


Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december kl. 10:30 svensk tid.


Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).