In English In Swedish In Finnish

Offentliggörande av årsredovisning 2016

16.03.2017

Endomines ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på Endomines hemsida www.endomines.com.


Endomines AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta
Börje Lindén, CFO, 08 611 66 45 eller +46 8 611 66 45

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 09:00 CET.

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på
Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).