In English In Swedish In Finnish

Saila Miettinen-Lähde utnämnd till VD för Endomines AB

27.03.2017

Endomines har nöjet att meddela att Saila Miettinen-Lähde, född 1962, har blivit utnämnd till ny verkställande direktör för Endomines AB. Saila är en rutinerad ledare och hon har en gedigen erfarenhet från ledande positioner som vice VD och ekonomidirektör för Talvivaara Mining under åren 2005-2015 och som styrelseledamot i Outokumpu Oyj sedan 2015. Senast har Saila tjänstgjort som ekonomidirektör för F-Secure, ett It-företag verksamt inom cybersäkerhet och noterat vid Nasdaq Helsinki. Saila har en civilingenjörsexamen från Tampere tekniska universitet. Saila tillträder sin nya befattning hos Endomines AB den 1 maj 2017.

Jag ser fram emot att bidra till att utveckla och implementera en ny strategi för Bolaget. Vi avser att fortsätta att utveckla vår verksamhet längs Karelska Guldlinjen och väsentligt öka aktieägarvärdet”, kommenterar Saila Miettinen-Lähde.

Jag önskar gratulera Saila för utnämningen. Saila är en erfaren ledare och kommer att kunna leda Endomines-teamet genom de förutsägbara och nödvändiga strategiska förändringarna”, kommenterar styrelsens ordförande Staffan Simberg.

Verkställande direktör Markus Ekberg, född 1957, kommer att lämna Bolaget senast den 18 augusti 2017. Under övergångsperioden kommer Markus att arbeta som senior rådgivare för Bolaget. Markus Ekberg utnämndes till VD för Endomines i augusti 2008.

Vi vill tacka Markus för hans betydande bidrag till Bolaget under hela sin tid vid rodret, speciellt under omvandlingen av Bolaget från ett prospekterings- och utvecklingsbolag till gruvbolag. Vi önskar Markus all lycka med hans framtida uppdrag”, kommenterar styrelsens ordförande Staffan Simberg.

Saila Miettinen-Lähde har, i sin roll som CFO och styrelseledamot i Talvivaara Mining Company Plc, åtalats under finsk rätt i två fall relaterade till bristande informationsgivning till aktiemarknaden respektive insiderhandel under 2012 och 2013. Rättsprocesserna är fortfarande pågående. Styrelsen för Endomines har blivit vederbörligen informerad om åtalen och bakgrunden därtill av Saila Miettinen-Lähde och hennes advokater och har fullt förtroende för Saila Miettinen-Lähde och hennes förmåga att agera som VD för Endomines. Styrelsen kommer att noga följa rättsprocesserna och tillse att Endomines aktieägare och marknaden i övrigt informeras om den relevanta händelseutvecklingen.

För ytterligare information

Staffan Simberg
Endomines AB, styrelsens ordförande
+358 50 020 92 16

 

KONTAKTPERSONER
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com
Börje Lindén, Ekonomichef för Endomines AB, telefon 0709 728 170

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).