In English In Swedish In Finnish

Helsingfors tingsrätt har meddelat dom i fallet avseende Talvivaara Minings informationsgivning som berör Endomines AB:s VD

02.06.2017

Endomines har informerats om att Helsingfors tingsrätt idag har meddelat dom i fallet avseende Talvivaara Mining Company Plc's informationsgivning under 2012 och 2013. Åklagaren väckte talan mot tre ledamöter av Talvivaaras ledning, och i sin roll som före detta finanschef och styrelseledamot i Talvivaara åtalades Saila Miettinen-Lähde under finsk rätt i två fall av bristande informationsgivning till aktiemarknaden.

Tingsrätten har i sin dom friat Saila Miettinen-Lähde i det ena fallet, men funnit henne skyldig och uttömt böter i det andra fallet. Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till hovrätten. Saila Miettinen-Lähde anser att domen är felaktig och kommer att överklaga till hovrätten.

Endomines styrelse har blivit vederbörligen informerad om fallet och har fortsatt fullt förtroende för Saila Miettinen-Lähde och hennes förmåga att agera som VD för Endomines.


För ytterligare information

Staffan Simberg
Endomines AB, styrelsens ordförande
+358 50 020 92 16

 

KONTAKTPERSONER
Saila Miettinen-Lähde, VD för Endomines AB, telefon +358 40 548 36 95

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni kl.12:00 svensk tid.Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).