In English In Swedish In Finnish

Nordea lämnat undantag från förväntade överträdelser i lånekovenanter per den 30 juni 2017

22.06.2017

Nordea Bank har godkänt det finska dotterbolaget Endomines Oy:s begäran om undantag från lånevillkoren (”waiver”) på grund av en förväntad överträdelse av bl.a. en ebitda-baserad lånekovenant. Finnvera, som ställt lånegaranti, har lämnat sitt samtycke till denna waiver. Därmed förblir lånevillkoren oförändrade.

Endomines totala banklån från Nordea uppgår till ca 71 MSEK (7,3 MEUR) varav garanterat av Finnvera ca 35 MSEK (3,6 MEUR). Amorteringar påbörjas 2018. Låneavtalet innehåller ett antal normala villkor om finansiella lånekovenanter som måste uppfyllas av Endomines Oy och Endomines AB, om undantag inte lämnas av banken och garanten.

Kontaktpersoner
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

   
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 10:00 svensk sommartid.

  
Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).