In English In Swedish In Finnish

Endomines höjer produktionsprognosen för helåret 2017 till 350-400 kg guld

27.09.2017

Endomines höjer sitt produktionsmål för helåret till 350-400 kg guld med hänsyn till hittills rapporterade produktionsresultat, som varit bättre än väntat.

Malmproduktionen har överträffat Bolagets förväntningar hittills under året. Ingående guldhalten har samtidigt legat mellan 0,3-0,4 gram per ton högre än förväntat och hittills under året varit 2,8 g/t. Medan den förbättrade guldhalten främst beror på en högre guldhalt i malmen har även Bolagets förbättrade produktionseffektivitet inom malmbrytning, utvecklingsarbete och kärnborrning bidragit till en högre guldproduktion än förväntat.

Endomines guldproduktion under det första halvåret 2017 uppgick till 205 kg. Produktionen under det tredje kvartalet har fortsatt utan nämnvärda händelser. Även om viss osäkerhet fortfarande råder avseende guldhalten i de områden som avses brytas har Bolaget kommit fram till att det tidigare offentliggjorda produktionsmålet om 300-350 kg guld kommer att överskridas.

Det nya produktionsmålet för helåret 2017:

Endomines produktionsmål för helåret är 350-400 kg guld.

Senast lämnat produktionsmål för helåret 2017 (lämnad i samband med halvårsrapporten 2017):

Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kg guld. Ifall guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350 kg. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt produktionsmål på nuvarande nivå.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 13:45 CEST 

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).