In English In Swedish In Finnish

Stefan Månsson lämnar Endomines AB:s styrelse

20.11.2017

Stefan Månsson har beslutat att avgå från sin position och lämna styrelsen med omedelbar verkan.

Det är på egen begäran som Stefan Månsson väljer att avsluta sitt uppdrag i förtid p.g.a. personliga skäl. Stefan Månsson har varit medlem i Endomines’ styrelse sedan 2013 och var även medlem i revisionskommittén och i tekniska kommittén.

Efter Stefan Månssons avgång består styrelsen tillsvidare av 4 ledamöter. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst ingen och högst fyra suppleanter.

Styrelsen vill tacka Stefan för hans bidrag till utvecklingen av Bolaget under sin tid som styrelseledamot”, kommenterar styrelsens ordförande Staffan Simberg.

Kontaktperson

Staffan Simberg, styrelseordförande, telefon: +358 500 209 216

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 08:45 CET


Om
Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.


Aktien
handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).