In English In Swedish In Finnish

Endomines finansiella kalender för år 2018 inkl. ändring av tidpunkt för 2017 års bokslutskommuniké

13.12.2017

Endomines AB (publ) offentliggör sin finansiella kalender för år 2018. Rapportdatumet för 2017 års bokslutskommuniké har flyttats från tidigare offentliggjorda 15 februari 2018 till den 28 februari 2018 med anledning av pågående finansierings- och förvärvsprojekt som offentliggjorts den 22 november 2017.

Kalender 2018:                                          
Bokslutskommuniké 2017 28 februari 2018
Årsstämma     19 april 2018
Kvartalsrapport Q1-2018 17 maj 2018
Kvartalsrapport Q2-2018   16 augusti 2018
Kvartalsrapport Q3-2018 14 november 2018


Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 15:30 CET.


Om Endomines
Endomines AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).