In English In Swedish In Finnish

Endomines slutför förvärvet av TVL Gold

27.02.2018

Endomines har idag slutfört förvärvet av TVL Gold, det amerikanska gruvbolaget som besitter fem guldprojekt i Idaho, USA. Endomines har för avsikt att utveckla samt starta produktionen vid de amerikanska tillgångarna under inkommande år, vilket redan tidigare meddelats.

Den totala köpeskillingen för TVL Gold är 31,25 MUSD (255 MSEK) och som redan tidigare meddelats så kommer en tredjedel av köpeskillingen betalas kontant och två tredjedelar i aktier genom ett konvertibelt lån. I samband med slutförandet av transaktionen har Endomines betalt 7 MUSD (57 MSEK) kontant och utfärdat ett lån på 3,33 MUSD (27 MSEK), och kommer därefter att utfärda ett konvertibelt lån på 20,67 MUSD (169 MSEK) till säljaren som slutbetalning.

För mera information om TVL Gold samt relaterade transaktioner vänligen se tidigare pressmeddelanden samt även prospektet gällande företrädesemissionen daterat den 11 Januari 2018.
  
 
Kontakperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande direktör, Endomines AB. Tel. + 358 40 548 3695

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknasmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för ofentliggörande den 27 februari 2018 kl. 17:15 CET.

Endomines AB

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).