In English In Swedish In Finnish

Endomines AB (publ) offentliggörande av ändring av det totala antalet aktier och röster

28.02.2018

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) uppgick per den 28 februari 2018 till 31 458 825 efter företrädesemissionen som avslutades i början av februari. Aktiekapitalet i Endomines AB uppgår till 251 670 600 kronor. Kvotvärdet är 8 kronor.

 
Kontaktperson:

Saila Miettinen-Lähde
Verkställande direktör, Endomines AB. Tel. + 358 40 548 3695
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 16:15 CET.

 
Endomines AB

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).