In English In Swedish In Finnish

Endomines påbörjar samarbetsförhandlingar vid Pampalo gruvan

18.04.2018
Endomines AB, pressmeddelande 18.4.2018 kl. 11:15 svensk tid

Endomines Oy påbörjar samarbetsförhandlingar för hela personalen gällande minskning av arbetskraften vid Pampalo gruvan i Ilomants, Finland. Förhandlingarna berör sammanlagt cirka 40 personer. Enligt en preliminär bedömning kan detta högst leda till permittering av 32 anställda för längre än 90 dagar och/eller uppsägning på produktions eller ekonomiska grunder.

Fortsatt guldproduktion vid gruvan i Pampalo efter september 2018 kräver en betydande investering i gruvans fördjupning. Enligt Bolagets bedömning är denna investering inte lönsam med rådande guldpriser, varför Endomines överväger att senarelägga investeringen samt tillfälligt upphöra med gruvproduktionen. Bolaget planerar att investera två miljoner euro under pågående år i prospektering vid den Karelska Guldlinjen i östra Finland med målet att skapa en långsiktigt lönsam guldproduktion i Ilomants.

"Det är mycket beklagligt att vi måste påbörja samarbetsförhandlingar. Fortsättning av verksamheten vid gruvan i Pampalo efter september kräver en märkbar investering i fördjupningen av gruvan, och nuvarande guldpris stöder inte detta investeringsbeslut. Därför överväger vi en senareläggning av investeringen samt att tillfälligt upphöra med produktionen i Pampalo. Genom diskussionerna som nu påbörjas försöker vi tillsammans med personalen hitta lösningar för denna situation”, säger Endomines verkställande direktör Saila Miettinen-Lähde.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 11:15 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).