In English In Swedish In Finnish

Endomines har slutfört samarbetsförhandlingarna vid Pampalo gruvan

05.06.2018

Endomines AB, pressmeddelande 5.6.2018 klo 11:15 svensk tid


Endomines Oy har slutfört de 18.4.2018 påbörjade samarbetsförhandlingarna för hela personalen gällande minskning av arbetskraften vid Pampalo gruvan.

Som redan informerats vid början av samarbetsförhandlingarna, så erfordrar fortsatt guldproduktion vid gruvan i Pampalo efter september 2018 en betydande investering i gruvans fördjupning. Enligt Bolagets bedömning är denna investering inte lönsam med rådande guldpriser.

Som ett resultat av förhandlingarna har Endomines bestämt att senarelägga investeringen, varpå produktionen vid Pampalo tillfälligt upphör. Eftersom behovet av arbetskraft vid gruvan betydligt minskar uppskattar Bolaget att permittera 26 arbetstagare för längre än 90 dagar och avsluta arbetskontrakten med 4 arbetstagare. Permitteringarna och uppsägningarna kommer att fullföljas stegvis, men ändå så att merparten av personalnedskärningarna sker efter september. Samarbetsförhandlingarna berörde sammanlagt cirka 40 personer och enligt en preliminär bedömning antogs detta högst leda till permittering av 32 anställda för längre än 90 dagar och/eller uppsägning på produktions- eller ekonomiska grunder.

Största delen av personalen som blir kvar vid Pampalo kommer i framtiden att koncentrera sig på det som bäst pågående omfattande prospekteringsprojektet, vars målsättning är att möjliggöra lönsam långvarig guldproduktion i Ilomants.

"Vi har nu slutfört samarbetsförhandlingarna och som ett resultat av dessa tagit det svåra beslutet att tillfälligt upphöra med produktionen vid gruvan i Pampalo efter september. Fastän vi beklagligt nog måste minska arbetskraften vid gruvan betydligt, kan jag nöjt konstatera att samarbetsförhandlingarna skett i en konstruktiv anda.

Jag hoppas att marknadssituationen möjliggör en fördjupning av gruvan i ett senare skede. Sedan vill jag även poängtera att vi nu starkt satsar på prospektering vid den Karelska Guldlinjen och jag tror att vi har goda förutsättningar att hitta nya fyndigheter, vilka kan bidra till en långsiktigt lönsam gruvdrift vid området”, säger Endomines verkställande direktör Saila Miettinen-Lähde.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 11:15 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).