In English In Swedish In Finnish

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018

10.10.2018

Endomines AB, Pressmeddelande 10.10.2018 kl 08:30 CEST

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår Endomines att sannolikt starta initial produktion före årsskiftet, följt av upptrappning av produktionen i början på 2019. Inga väsentliga budgetöverskridningar av projektbudgeten vilken uppgår till 7,7 MUSD förväntas. Vid full produktion förväntas Friday gruvan producera ca. 9,000oz (280kg) guld per annum med en genomslittlig guldhalt av ca. 8 g/t och en initial livslängd mera än 7 år. Produktionens cash cost efter upptrappning av produktionen upskattas vara mellan 650-900 USD beroende på produktionsområde.

Gruvans infrasturkturförbättringar, inkluderande installering av stormvatten kotrollåtgärder, förbättringar av landsvägar och installering av fodrade sidostensområden slutfördes under det tredje kvartalet som planerat. Gruvuvtecklingen av den sekundära tillgången till gruvan samt återställandet av den gamla tillgången pågår. Utbrytning är planerat att påbörjas före årsskiftet 2018, förutsatt att gruvutvecklingen fortsätter enligt plan i oktober och november.

Endomines startade utvecklingen av området för anrikningsverket beläget nära byn Elk City i juli och har sedan dess slutfört alla väsentliga markarbeten och nästan slutfört byggnadens grundarbeten. Förberendandet av avfallsområdet och nödvändig infrastruktur vid området pågår. Byggnaden för anrikningsverket är beräknad att uppföras i oktober.

Anrikningsverkets utrustning har införskaffats och sätts ihop i moduler för enkel installering efter leverans. Leverantören har uppskattat att modulerna är redo för leverans i början av november. Förutsatt att leveransen och installeringen är i tid kan diftsprov vid anrikningsverket påbörjas i december.

Alla nödvändiga tillstånd för påbörjandet av verksamhet vid Friday gruvan samt anrikningsverket vid byn Elk City är på plats. För att långsigtigt uppnå fullskalig produktion krävs dock luftkvalitets och vattenåtervinnigs tillstånd vilkas ansökningsförfaranden för tillfället pågår.

VD Saila Miettinen-Lähdes kommentar: ”Jag är glad över att kunna meddela fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho. Detta är särskilt signifikant eftersom Friday är vårt första projekt i USA, var vi även har behövt bekanta oss med lokala metoder och krav utöver ledandet av själva projektet.

Vi går nu in i de mest kritiska skedena av projektet, med utrustnings leveranser och installeringar planerade för de inkommande veckorna samt den mycket viktiga fortsatta gruvutvecklingen. Förutsatt att de viktigaste uppgifterna slutförs enligt plan så förutser vi påbörjandet av småskalig produktion redan före årsskiftet 2018, väsentligt före den planerade projekt tidtabellen.”

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08:30 CEST.

Endomines AB
Endomines AB
 är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).