In English In Swedish In Finnish

Endomines Friday gruvprojekt i Idaho, USA, når förväntade delmål

02.07.2018

Endomines AB, pressmeddelande 2.7.2018 kl. 12:30 svensk tid

Endomines rapporterar goda framsteg för byggnads och tillstånds aktiviteter vid sitt gruvprojekt Friday i Idaho, USA. Projektet framskrider fortsättningsvis i enlighet med de urspungliga förväntningarna både vad gäller tidtabell och budget och har uppnått flera utvecklingsmål i linje med projektplanen. Den kommunicerade måltidtabellen för påbörjande av produktionen vid gruvan är inom ett år efter transaktionens genomförande, vilket vill säga före slutet av februari 2019, och projektbudgeten är 7,7 MUSD.

Som förberedelse inför gruvstart har generella infrastrukturförbättringar genomförts vid gruvan av en entreprenör sedan april. Dessa inkluderar installering av stormvatten kontrollåtgärder, förbättringar av landsvägar, installering av fodrade sidostensområden samt förberedelse för den sekundära tillgången till gruvan. Arbetet med områdesförbättringen framskrider före tidtabellen och förväntas vara klart i början av augusti.

Utvecklingen av den underjordiska förproduktionen för den sekundära tillgången till gruvan förväntas inledas i mitten av juli. Avvattningen av den existerande snedbanan är nästan klar och påbörjandet av återställandearbetet är planerat att inledas i början av augusti. Den initiala gruvutvecklingen kommer i början att utföras av en utomstående entreprenör, men utgrävnings aktiviteter sköts av egen personal och utrustning. Köp av underjordisk nyckelutrustning har slutförts i juni och leverans av utrustningen förväntas ske mellan juli och november.

Guldmalmen från Friday kommer att levereras från gruvan till ett anrikningsverk vilket kommer att vara beläget nära byn Elk City, ca. 32 km från gruvområdet. Endomines slutförde köpet av anrikningsområdet den 11 juni efter due diligence genomgång och undersökning av området. Området är beläget bredvid en underhållen väg och har tillgång till närliggande el samt vatten. Utvecklingen av området inleds i början på juli, men bl.a. grundarbetet av byggnaderna slutförs efter att tillstånden för stormvatten har erhållits. Tillstånden antas beviljas före utgången av juli.

Endomines har ingått ett avtal för utformning, köp och installering av anrikningsverkets utrustning. Den detaljerade utformningen av flödesschemat är nästan klart och största delen av utrsutningen har identifierats eller anskaffats. För att optimera kostnader, leveranstid och anrikningsverkets prestanda, utnyttjas både återkonstruerad och ny utrustning. Anrikningsverkets detaljerade utformning och byggnadsritningar har utarbetats samtidigt som processutformningen och slutförs inom kort.

Lovtillstånden för Friday gruvan och anrikningsverket framskrider enligt plan. Lovtillstånden för den underjordiska gruvan är beviljade och gruvområdet har redan ett temporärt vatten tillstånd beviljat. Endomines har påbörjat ansökan för luftkvalitetstillstånd, som antas beviljas i början på 2019. Tills dess, möjliggörs gruvverksamhet till viss skala i staten Idaho via beviljande av undantagstillstånd för små gruvor. För anrikningsområdet antas stormvattentillstånden beviljas i slutet av juli, men Endomines kommer inte att behöva ansöka om särskillt luftkvalitetstillsånd. Staten Idahos avdelning för miljökvalitet har bekräftat till Bolaget att anrikningsverkets verksamhet får undantagstillstånd för kraven för luftkvalitetstillstånd. Överloppsvatten från både gruvan och anrikningsverket kommer att avvyttras enligt land-application disposal (LAD) metoden som tillåter vattnet att avdunsta eller upptas av växter. Bortskaffandet sker genom perforerade rörledningar under sommaren och genom snömaskiner på vintern.

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar: ”Jag kan nöjt konstatera att vårt första gruvutvecklingsprojekt i Idaho, Friday gruvan, utvecklas enligt plan på alla fronter. Vårt USA team, understött av vår finska personal samt utvalda konsulter, jobbar hårt för att slutföra projektet i tid och inom budget och har påvisat stort engagemang, kompetens och lokal kännedom under de första månaderna av projektet. Vår kommunicerade tidtabell för uppstarten av gruvan inom ett år efter slutförandet av transaktionen, före slutet av februari 2019, är fortfarande mycket realistisk tack vare de framgångsrika utvecklingsstegen hittills.”

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 12:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).