In English In Swedish In Finnish
Download Pdf-document Nya prospekteringsresultat från undersökningar längs den Karelska Guldlinjen -uppmuntrande guldförande kärnsektioner från Pampalomalmernas förlängningar mot djupet, juli 2015
Download Pdf-document Uppdatering av prospekteringsresultat: De flesta borrhålen har träffat guldmineraliseringar
Download Pdf-document Outotec - Pampalo Kulta Mine Mineral Resource And Ore Reserve Update, February 2012
Download Pdf-document Outotec - Pampalo Resource and Reserve statement, September 2010
Ladda ner Pdf-dokument MAPTEK - KUIVISTO EAST Esiintymä (Finland) Mineral Resources Report, June 2009
Ladda ner Pdf-dokument MAPTEK - HOSKO Esiintymä (Finland) Mineral Reserves Report, May 2009
Ladda ner Pdf-dokument MAPTEK - MUURINSUO Esiintymä (Finland) Mineral Reserves Report, May 2009
Ladda ner Pdf-dokument MAPTEK - Pampalo Itä Esiintymä (Finland) Mineral Reserves Report May, 2009
Ladda ner Pdf-dokument MAPTEK - RÄMEPURO Esiintymä (Finland) Mineral Reserves Report, May 2009
Ladda ner Pdf-dokument Runge Limited - Mineral Resource Estimate Pampalo Kulta Esiintymä Finland - 2009
Ladda ner Pdf-dokument Runge Limited - Mineral Resource Estimate Muurinsuo Esiintymä Finland - 2009
Ladda ner Pdf-dokument Runge Limited - Mineral Resource Estimate Hosko Esiintymä Finland - 2009
Ladda ner Pdf-dokument Runge Limited - Mineral Resource Estimate Pampalo Itä Esiintymä Finland - 2008
Ladda ner Pdf-dokument Runge Limited - Mineral Resource Estimate Ramepuro Esiintymä Finland - 2008
Ladda ner Pdf-dokument Wardell Armstrong International Ltd, - Pampalo Mine Feasibility Study Summary - Februari 2008
Lataa Pdf-dokumentti Geologian Tutkimuskeskus - Kuittila Historical Report 1990

 

Latest Drilling Results

Ladda ner Pdf-dokument Endomines continues to drill long gold mineralized intersections at Korvilansuo (2012)
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of a new ore shoot at the Pampalo mine in 2012
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the Diamond Kairaus Campaign in 2011
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Pampalo during 2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Kuittila during 2007-2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Sivakko during 2007-2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Kuivisto East during 2007-2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Pampalo North-West during 2007-2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Muurinsuo during 2007-2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Pampalo Itä drilled before 3.3.2008.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Rämepuro during 2007.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Kivimaa during 2007.
Ladda ner Pdf-dokument Assay results of the drilling campaign in Hosko during 2007.