In English In Swedish In Finnish
 STÖRSTA ÄGARE / (LARGEST SHAREHOLDERS)
(källa / (source): Euroclear Sweden)
2018-01-31
  Antal aktier
(No of shares)
%Landkod
(Land code)
1 EUROCLEAR FINLAND (handlas vid / traded at Nasdaq Helsinki) 2 722 816 25,97 FI
2 SVENSKA HANDELSBANKEN MARKETS 2 424 212 23,12 FI
3 NORDEA BANK AB(PUBL), NORDEA BANK FINLAND ABP 1 625 528 15,50 FI
4 HANDELS & INDUSTRI AB UNIVERSAL 488 751 4,66 SE
5 AKTIA BANK ABP 250 000 2,38 FI
6 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 238 455 2,27 FI
7 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 187 941 1,79 SE
8 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 132 000 1,26 LU
9 WIP HAKKAPELIITAT SIJOITUSRAHAS 120 000 1,14 FI
10 ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 109 005 1,04 SE
11 OY Q & A CONSULTING AB 100 001 0,95 FI
12 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 50 000 0,48 FI
13 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 46 201 0,44 SE
14 VON KANTZOW, NADESCHDA MARIA CHRI 40 621 0,39 SE
15 HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CR, ITERIA 37 535 0,36 SE
16 HANDELSBANKEN SVERIGEFOND INDE, X 32 738 0,31 SE
17 FÖRSÄKRINGS AB SKANDIA 31 172 0,30 SE
18 LAGERCRANTZ, CLAES 30 000 0,29 SE
19 ZANYAR HÄLSAN AB 30 000 0,29 SE
20 BOBERG, CARL-MAGNUS 24 171 0,23 SE
21 GAVELIN, NIKLAS 22 000 0,21 SE
22 VON KANTZOW, GUSTAF 20 621 0,20 SE
23 VON KANTZOW, MARIA CHRISTINA WIVA 20 000 0,19 SE
24 RASA, ALEXANDER 20 000 0,19 SE
25 L-Å EVEBERG FASTIGHETSUTVECKLING AB 20 000 0,19 SE
  DELSUMMA (SUBTOTAL) 8 823 768 84,15  
  ÖVRIGA AKTIEÄGARE / (OTHER SHAREHOLDERS) 1 662 507 15,85  
  TOTALT ANTAL AKTIER (TOTAL NO OF SHARES) 10 486 275 100,00  
         
  AKTIER PER LANDKOD / (SHARES PER COUNTRY CODE)      
  FI 7 601 727 72,49  
  SE 2 624 814 25,03  
  Övriga (Other) 259 734 2,48  
    10 486 275 100,00  
  Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. Endomines har inga direktregistrerade aktieägare med innehav överstigande 10%.
 
 
  Shareholders registered abroad cannot be broken down in terms of directly held and nominee registered shares. Endomines has no direct registered shareholder with holdings exceeding 10%.