In English In Swedish In Finnish

Endomines ja ympäristö

Endomines ja ympäristö

Vastuullista kaivostoimintaa

Endomines Oy ottaa kaikessa toiminnassaan ja yrityssuhteissaan huomioon toiminnan eettisyyden ja ympäristökysymykset.

LUE LISÄÄ

YVA

ympäristöluvat

YVAlla (Ympäristövaikutusten arviointi) pyritään selvittämään hankkeen mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset ja saadun tiedon pohjalta vähentämään tai poistamaan ne.

Ympäristöluvat

ympäristöluvat

Pampalon kultakaivoksella on voimassa oleva kultakaivosta ja rikastamoa koskeva ympäristölupa ISY-2004-Y-271, joka myönnettiin vuonna 2008.

Pampalon kaivos

ympäristöluvat

Pampalon kaivoksella käytetään ympäristöä vähinten kuormittavia ja ympäristökannalta parhaita käyttökelpoisia tekniikoita.

Tarkkailu

ympäristöluvat

Tarkkailemme Pampalon kaivoksella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuvan kuormituksen määrää ja laatua sekä vaikutuksia toiminta-alueen ympäristöön.